Serveis tècnics

La prestació de determinats serveis comporta que aquest tinguin de ser realitzats per personal altament qualificat. Per això L’Ajuntament de l’Albiol i el Consell Comarcal del baix camp , varen signar al seu dia, un conveni on s’acordava que els serveis tècnics del Consell Comarcal  gestionarien els serveis tècnics de l’Ajuntament de l’Albiol  en matèria urbanística. El preu del servei que correspon al Municipi va quedar  establer en el Conveni.

Les persones que tinguin necessitat de tramitar algun expedient o fer qualsevol consulta relacionada amb urbanisme, cal que  demanin hora al telèfon de  l’Ajuntament que és el 977846160.

El dia d’atenció del Tècnic és setmanalment el divendres  a partir de les 9:30 hores

Link PLANEJAMENT URBANÍSTIC:

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=load 

Copyright © 2022 Ajuntament de l'Albiol.