Serveis Municipals

L’Ajuntament de l’Albiol ofereix aquest servei de recollida d’animals abandonats mitjançant un conveni signat amb el Consell Comarcal del Baix Camp.

La prestació d’aquest servei, es farà a traves de l’Associació OLESCAN  i per accedir-hi, es necessari contactar amb  les oficines de l’Ajuntament, telèfon 977846160.

L’Ajuntament gestionarà amb l’Empresa OLESCAN la recollida de l’animal abandonat o qualsevol incidència que es pugui produir.

Pàgina web: http://olescan.org/

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Per contactar amb COMAIGUA, poden dirigir-se a:

Comaigua atenció clients – 900 100 341  telèfon per: pagament de factures, modificació de dades personals, reclamacions, informació, sol·licituds, etc. L’horari és de 9 a 21h.

Comaigua avaries i incidències – 900 100 342 telèfon 24h els 365 dies.

Comaigua lectures – 900 816 101 telèfon per facilitar les lectures, 24h els 365 dies.

També els dilluns i dimecres de 9:00h. a 13:00h. els atendran a l’adreça següent

 • Plaça Major, 4 (AJuntament de la Selva del Camp)
 • Telèfon:  977 844 007
 • La Selva del Camp 

Com sempre, qualsevol consulta, incidència o suggeriment es poden dirigir a l’Ajuntament de l’Albiol, telèfon 977846160.

SECRETÀRIA- INTERVENTORA

NEUS BOVÉ BAIGET

Dimecres i divendres 16.00- 20.00h prèvia cita al telèfon: 977846160

L’Ajuntament de l’Albiol va subscriure amb el Consell Comarcal del Baix Camp un Conveni de col·laboració per regular els serveis de recollida i tractament de residus a traves de l’Empresa SECOMSA que assumirà aquesta missió.

El servei consisteix en la recollida de les fraccions de rebuig, envasos lleugers, paper i cartró i vidre així com també la recollida de les restes vegetals i  de residus voluminosos.

Para poder gestionar qualsevol incidència relacionada amb aquest servei, poden dirigir-se al telèfon d’atenció de l’Ajuntament de l’Albiol  977846160 o també personalment a les oficines municipals.

El consell Comarcal del Baix Camp i l’ajuntament de l’Albiol van signar un conveni per extendre la prestacio dels serveis funeraris de la societat GESFUSA al nostre Municipi.

Els ciutadans del nostre Municipi que ho desitgin tindran un fàcil accés a uns serveis funeraris de caràcter públic , amb garantia de qualitat i amb un preu públic. Els preus seran els mateixos que estan vigents actualment a la Comarca.

Amb aquest acord va en la línia de mancomunar serveis  i de col·laboració entre administracions per optimitzar els recursos.

 • GESTIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS SA
 • Pl. De Pablo Picasso, 1
 • 43204 REUS
 • 977750422
 • www.sfreus.cat

L’Ajuntament de l’Albiol i el Consell Comarcal del Baix Camp, van subscriure un conveni  per el qual el Serveis Socials basics de l’Ajuntament sigui gestionats des de els Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp. El Conveni subscrit també regula  la participació econòmica que correspon al Municipi.

L’atenció a les persones del Municipi es farà el 2n i 4rt dimecres de cada mes a les oficines municipals que l’Ajuntament de l’Albiol te a les Masies Catalanes. De 11.00 a 13.00h. (carrer Dràgo, 15 Les Masies Catalanes).

Per concertar dia i hora es imprescindible trucar al telèfon  977846160

La prestació de determinats serveis comporta que aquest tinguin de ser realitzats per personal altament qualificat. Per això L’Ajuntament de l’Albiol i el Consell Comarcal del baix camp , varen signar al seu dia, un conveni on s’acordava que els serveis tècnics del Consell Comarcal  gestionarien els serveis tècnics de l’Ajuntament de l’Albiol  en matèria urbanística. El preu del servei que correspon al Municipi va quedar  establer en el Conveni.

Les persones que tinguin necessitat de tramitar algun expedient o fer qualsevol consulta relacionada amb urbanisme, cal que  demanin hora al telèfon de  l’Ajuntament que és el 977846160.

El dia d’atenció del Tècnic és setmanalment el divendres  a partir de les 9:30 hores

PLANEJAMENT URBANÍSTIC:

l’Ajuntament de l’Albiol té delegada la Gestió de tributs a:

 • BASE GESTIÓ D’INGRESSOS
 • Carrer Zorrilla, 1
 • 43202 REUS
 • 977775320
 • www.base.cat

Per a més informació poden trucar a les oficines municipals de l’Ajuntament de l’Albiol 977846160.

Entra a la carpeta ciutadana de l’Ajuntament de l’Albiol a través de l’enllaç següent:

CARPETA CIUTADANA