EL CONSISTORI

Alcalde:

Andreu Carrasco Sardà (ERC-MES Moviment d’Esquerres-AM)
Regidoria de comunicació, urbanisme, obres i serveis, personal i salut .

Regidors:

Mario Cortés Ayén (SUMEM-CP)
1r tinent d’alcalde
Regidoria d’Hisenda, promoció econòmica, serveis generals, seguretat,

Sebastià Troyano Matamoros (ERC-MES Moviment d’ESquerres-AM)
Regidoria de serveis socials, esports, turisme, joventut i relacions amb les associacions.

Ricard López Vargas (ERC-MES Moviment d’Esquerres-AM)
2n tinent d’alcalde
Regidoria d’educació, cultura i festes, participació ciutadana, agricultura i ramaderia, i medi ambient.

Lídia Guerrero Martín (UxA-Junts)
Isabel González Contero (UxA-Junts)
Rubén Pelegero Gutiérrez (UxA-Junts)

Secretària-Interventora :

Neus Bové Baiget