La percepció d’indemnitzacions, s’abona per assistència efectiva a sessions d’òrgans Col·legiats de l’Ajuntament.

Quedant fixats per aquesta legislatura 2023-2027 amb els següents imports:

 • Per assistència a les sessions plenàries: 55,00€
 • Per assistència a la Junta General de Comptes: 55,00€
 • Per assistència a la Comissió de coordinació: 110,00€

Aquestes percepcions tenen la consideració de rendiment de treball a efectes de l’Impost del rendiment de les persones físiques (IRPF).

Quedant fixats per aquesta legislatura 2019-2023 amb els següents imports:

 • Per assistència a les sessions plenàries: 50,00€
 • Per assistència a la Junta General de Comptes: 40,00€
 • Per assistència a la Comissió de coordinació: 100,00€

Aquestes percepcions tenen la consideració de rendiment de treball a efectes de l’Impost del rendiment de les persones físiques (IRPF).

Legislatura 2015-2019 :

 • Per assistència a les sessions plenàries: 40,00€
 • Per assistència a la Junta General de Comptes: 40,00€
 • Per assistència a la Comissió de coordinació: 75,00€

Aquestes percepcions tenen la consideració de rendiment de treball a efectes de l’Impost del rendiment de les persones físiques (IRPF).

Legislatura 2011-2015 :

 • Per assistència a les sessions plenàries: 40,00€
 • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern: 198,00€
 • Per assistència a la Junta General de Comptes: 40,00€

Aquestes percepcions tenen la consideració de rendiment de treball a efectes de l’Impost del rendiment de les persones físiques (IRPF).

Copyright © 2022 Ajuntament de l'Albiol.