Recollida de brossa

L’Ajuntament de l’Albiol va subscriure amb el Consell Comarcal del Baix Camp un Conveni de col·laboració per regular els serveis de recollida i tractament de residus a traves de l’Empresa SECOMSA que assumirà aquesta missió.

El servei consisteix en la recollida de les fraccions de rebuig, envasos lleugers, paper i cartró i vidre així com també la recollida de les restes vegetals i  de residus voluminosos.

Para poder gestionar qualsevol incidència relacionada amb aquest servei, poden dirigir-se al telèfon d’atenció de l’Ajuntament de l’Albiol  977846160 o també personalment a les oficines municipals.