Oficina Antifrau

Aquest és l’enllaç cap al canal extern de l’Oficina Antifrau, a través del qual es poden presentar alertes per qualsevol persona.
Bústia d’informacions i alertes

BÚSTIA ÈTICA

– Bústia d’informacions i alertes (seu-e.cat)
Aquest canal intern només és d’ús per a les persones relacionades amb l’ens local: treballadors, extreballadors, jubilats, contractistes entre d’altres.

Copyright © 2022 Ajuntament de l'Albiol.