Jutjat de pau

Els jutjats de pau

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 897 jutjats de pau.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l’ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals (s’exceptuen les relatives a l’exercici d’activitats professionals o mercantils).

Actualment en el nostre poble el jutge de Pau titular es:

Sr Carlos Gutiérrez Vecino

La jutgessa substituta es:

Sr. Ricardo López Vargas

Per contactar cita amb el jutge de Pau, poden trucar al telèfon: 977.846160 

Copyright © 2022 Ajuntament de l'Albiol.