E-factura

Codis per “Directori comú d’unitats i oficines DIR3”

– DIR3: L01430038

– INE10: 430038001

Per acedir a la bústia de lliurament de les factures electròniques clica aquí