BASE gestió d´ingressos

L’Ajuntament de l’Albiol té delegada la Gestió de tributs a:

BASE GESTIÓ D’INGRESSOS

Zorrilla, 1

43202 REUS

977775320

www.base.cat

Per a més informació poden trucar a les oficines municipals de l’Ajuntament de l’Albiol 977846160.

Copyright © 2022 Ajuntament de l'Albiol.