BASE gestió d´ingressos

L’Ajuntament de l’Albiol té delegada la Gestió de tributs a:

BASE GESTIÓ D’INGRESSOS

Misericòrdia,34

43205 REUS

977775320

www.ens.baseonline.cat

Per a més informació poden trucar a les oficines municipals de l’Ajuntament de l’Albiol 977846160.