L’Ajuntament de l’Albiol informa que s’iniciarà la recollida de residus porta a porta a partir del 14 de novembre

L’Ajuntament de l’Albiol iniciarà la recollida de residus porta a porta el proper dilluns 14 de novembre a través de la societat comarcal SECOMSA.
Aquest sistema de recollida de residus individualitzada és un model per avançar cap a un municipi més sostenible i permetrà, en un futur, poder personalitzar el rebut de les escombraries. Presenta molts avantatges, entre els quals es milloraran els nivells de recollida selectiva i de recuperació assolint els valors marcats per la Directiva Europea 2018/851.

El Porta a porta consisteix a dipositar els residus degudament separats a la porta de casa el dia que toqui segons el calendari establert. La recollida domiciliària es realitzarà en torn de nit de diumenge a divendres (6 dies a la setmana).

Bona part dels cubells multiproducte de 40 litres ja s’han repartit per les cases i, juntament amb els tècnics de SECOMSA, pròximament, s’instal·laran els ganxos adequats per penjar-los a la nit. Els residus es recolliran a peu de carrer totes les fraccions excepte el vidre, que es podrà dipositar als contenidors del carrer com fins ara.

Alguns avantatges d’aquest sistema de recollida són:
• La recollida serà nocturna, a partir de les 21:30 h, i es farà amb camions petits per reduir al màxim el soroll.

• La recollida porta a porta és un sistema que incrementa el volum de la recollida selectiva fins el 75% o més. En aquests moments, el municipi està per sota del 50%.

• A la deixalleria municipal de l’Albiol s’habilitarà una àrea d’emergència per depositar els residus a la qual es podrà accedir sempre i que tindrà un sistema d’obertura amb identificació i càmeres de vigilància.

• Es retiren els contenidors de la via pública, fet que permet recuperar aquest espai per a la ciutadania.

• És una recollida més propera i individualitzada.

• Permet aplicar una taxa d’escombraries ajustada a la quantitat de residus que es genera.

Des del consistori s’ha habilitat el telèfon 977846160 per resoldre els possibles dubtes relacionats amb aquest sistema de recollida. Per consultar més informació sobre la recollida de residus selectiva podeu mirar la pàgina web següent: www.residuonvas.cat