Associacions i entitats

A continuació es descriuràn les Associacions de L’Albiol:

Associació de Dones de L’Albiol
@: donesalbiol@gmail.com
telèfon:
Presidenta: Dolors Perez Pascual

ESTATUTS DONES


Societat de Caçadors L’Albiolenca

telèfon: 977815101

President: Joan Isern Altes

ESTATUTS L’ALBIOLENCA


Agrupació de Defensa Forestal L’Albiol

@: adfalbiol@gmail.com

web: http://adf-albiol.blogspot.com.es/
telèfon:

President: Lluc Dalmases Batlle

ESTATUTS ADF


E.U.C Masies Catalanes l’Albiol
@: mcalbiol@tinet.cat
telèfon: 977 76 70 55
President: Carmelo Serrano

ESTATUTS EUC


ASSOCIACIÓ ALVEOLUS

@ alveolusbonre@gmail.com

telèfon:

President: Carles de Ahumada

www.alveolus.cat

ESTATUTS ALVEOLUS


JUSTÍCIA I PAU

@ correu@gmail.com

telèfon:

President: xxxx

ENLLAÇ