Construcció d’un nou pou d’aigua potable al nucli de l’Albiol

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2024, ha aprovat inicialment el projecte constructiu per a la construcció d’un nou pou d’aigua potable al nucli de l’Albiol, amb un pressupost d’execució de 163.674,18 €, redactat per l’empresa HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT.

Projecte nou pou

Anunci BOPT informació pública