L’Ajuntament de l’Albiol activa la Bústia d’Informacions i Alertes

L’Ajuntament de l’Albiol activa la Bústia d’Informacions i Alertes, un canal electrònic segur que permet comunicar males pràctiques i conductes irregulars a qualsevol persona que tingui una relació laboral amb l’Ajuntament de forma anònima i amb garantia de confidencialitat. Es tracta d’un canal de comunicació per afavorir la integritat en la gestió pública i el bon govern a la Diputació.

Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament de l’Albiol compleix amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, i amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que obliguen les entitats públiques i les empreses privades de més de 50 persones treballadores a tenir un canal intern de denúncies. La bústia servirà per denunciar presumptes infraccions legals en matèria de contractació pública, protecció de la privacitat i dades personals, seguretat de les xarxes i sistemes d’informacions; també permetrà comunicar una possible mala praxi en les subvencions o el medi ambient; accions o omissions que puguin suposar un delicte o una infracció administrativa greus i infraccions del dret laboral sobre seguretat i salut en el treball.

La Bústia d’Informacions i Alertes garanteix la confidencialitat de les persones usuàries que podran mantenir l’anonimat per protegir els seus drets i interessos davant de possibles riscos i represàlies. A continuació compartim l’enllaç d’aquest nou servei:

Bústia d’informacions i alertes