L’Ajuntament de l’Albiol fa una crida ciutadana a un consum responsable de l’aigua per evitar suspensions en el subministrament

L’Ajuntament de l’Albiol i Comaigua, companyia gestora del cicle integral de l’aigua a la Comarca del Baix Camp, demanen la col·laboració ciutadana per fer un consum responsable de l’aigua davant la situació de sequera que afecta 8 municipis de l’àmbit de gestió de Comaigua, provocada pel descens continuat de les reserves d’aigua, lligat a la manca de pluges.

L’Agencia catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’alerta per sequera hidrològica en altres municipis de Catalunya. Així mateix, ha determinat diverses mesures que afecten el consum ciutadà amb l’objectiu de minimitzar els efectes deis episodis de sequera i alentir el descens de les reserves.

L’Aqüífer que proveeix les captacions municipals destinades a l’abastament d’aigua potable del municipi, segons l’ACA, es troba en nivells baixos i per això, s’estableixen les següents limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable.

En relació amb els usos urbans, existeixen dos tipus d’afectacions:

• Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d’acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són les /imitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir fonts ornamentals, la neteja de carrers, la limitació d’omplir piscines, etc.

• Limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest /llindar.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.
Actualment, els nostres serveis tècnics treballen a diari per a garantir el subministrament d’aigua del municipi mitjançant maniobres als dipòsits d’abastament, situació que pot provocar una disminució de pressió en alguns punts del municipi.
Si no s’atura aquest descens continuat de les reserves d’aigua, es podrien establir restriccions de consum per als usos domèstics, agrícoles, industrials, recreatius que impliquin el reg i altres usos recreatius.

Per aquesta raó es recomana a la població de la localitat que apliquin mesures per reduir el consum d’aigua a la totalitat del terme.
• Si prens una dutxa curta en comptes de banyar-te i tanques l’aixeta mentre t’ensabones, passaràs de consumir 200 litres a 60 litres.
• Utilitzaràs la meitat d’aigua si prems el botó de mitja descarrega de la cisterna.
• Arregla les aixetes i cisternes que degoten, perquè poden perdre fins a 30 litres diaris, i vigila les fuites. Posa un airejador d’aixeta que barreja l’aigua amb aire i gasta menys.
• Si fas servir un rentaplats de baix consum amb un programa d’estalvi, reduiràs el consum de 100 litres a 15 litres.
• Amb una rentadora de baix consum, si fas servir un programa d’estalvi i la poses quan estigui plena, passaràs de consumir 200 litres a 75 litres.
• Si aprofites l’aigua de cuinar les verdures per regar, reduiràs 2 litres d’aigua.
• Regar el jardí pot suposar un consum de 60 litres si regues al matí o al vespre per evitar l’evaporació, tens plantes autòctones que s’adaptin al clima i si reculls l’aigua de la pluja per regar.
• Pots passar d’usar 500 litres d’aigua a 50 litres si no neteges la terrassa amb la manega.