El ple de l’Ajuntament de l’Albiol ha aprovat, de manera inicial, el pressupost per a l’any 2021 que assoleix la xifra de 564.996,78 euros. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.

Una de les principals inversions que contempla el pressupost és la instal·lació del sistema de càmeres de videovigilància amb un import pressupostari de 58.644,77 euros. Convé recordar que aquest és un dels principals compromisos del govern de l’Albiol que porta mesos treballant amb els Mossos d’Esquadra per incrementar les mesures de seguretat al municipi.

En aquest sentit, aquest sistema de videovigilància pot contribuir a assegurar la convivència ciutadana i a fer un ús responsable de la via pública. També pot ser una eina útil per als cossos policials com a suport per a la investigació de possibles fets delictius.

Altres inversions destacades que contempla aquest pressupost són els treballs de restauració i consolidació del castell de l’Albiol i el seu entorn, amb una consignació pressupostària de 28,777,57 euros i la millora de l’enllumenat a les Masies Catalanes amb una partida de 15.800,17 euros.

Es tracta d’un pressupost que compleix amb la regla de la despesa, però no amb l’estabilitat pressupostaria. Tot i això, aquest any no serà necessari fer un nou Pla Econòmic Financer per aquest motiu,  atesa la normativa aprovada pel Govern de l’Estat, amb motiu de la COVID-19 per a l’any 2021.