El govern de l’Albiol dona un nou impuls a la restauració del Castell

El ple de l’Ajuntament aprova el projecte de l’obra de restauració amb una inversió prevista de 90.208,84 euros (fase III)

El ple de l’Ajuntament de l’Albiol va aprovar, en la sessió celebrada aquest febrer, impulsar la fase III del projecte de restauració del Castell de l’Albiol. En aquest sentit, el consistori albiolenc ha sol·licitat i obtingut una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, en la línia de petits municipis.

L’Ajuntament de l’Albiol ja disposa del projecte bàsic i executiu de l’obra, previ pas a la licitació de la mateixa. Un projecte que suposarà una inversió de 90.208,84 euros i que permetrà consolidar la muralla del castell de l’Albiol i crear un punt d’informació turística.

D’altra banda, i també finançades amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya del programa ‘PUOSC-petits municipis’, es faran tres actuacions que permetran millorar les instal·lacions municipals per potenciar la promoció turística de l’Albiol. Les actuacions previstes són:

  • Millora i adaptació d’una part del consistori per possibilitar la promoció d’activitats. Pressupost: 11.804,69 € (IVA inclòs).
  • Mesures destinades a millorar l’eficiència energètica i reduir els consums de l’Ajuntament Pressupost: 15.100,25 € (IVA inclòs).
  • Millora de la connectivitat tecnològica de l’Ajuntament Pressupost: 8.985,56€ (IVA inclòs).

En conjunt, una inversió superior als 120.000 euros que permetrà restaurar gran part del castell i millorar les instal·lacions municipals per fer difusió d’aquest monument.

Des de l’Ajuntament de l’Albiol també s’indica que ja s’ha demanat una subvenció a la Generalitat de Catalunya per avançar en la fase IV d’aquesta restauració.

Pel que fa a la fase II, ja està adjudicada una actuació de consolidació d’urgència de la muralla

L’Ajuntament de l’Albiol ja va adjudicar, el passat novembre, a l’empresa Constecnia 3 SL les obres de millora de la muralla del Castell de l’Albiol incloses en la fase II d’aquest projecte de recuperació. L’objectiu era desenvolupar les tasques i treballs necessaris per tal d’efectuar una consolidació d’urgència de diferents estructures i paraments d’aquest monument històric.

Aquests treballs, suposen una inversió de 23.565,25 euros més IVA, compten amb una subvenció per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb destí al projecte bàsic i d’execució de Consolidació d’urgència de la Muralla del Castell de l’Albiol

La recuperació del castell, sobretot l’arranjament de les parts més malmeses de la muralla medieval, és una actuació important que es durà a terme en aquest mandat. En aquest àmbit, es faran diverses accions per evitar la degradació d’aquesta fortificació que va ser un de les més importants del Camp de Tarragona.

De fet, del castell de l’Albiol només en queden algunes parts, ja que se’n va ordenar l’enderrocament i destrucció després de la Guerra dels Segadors, l’any 1654. Es conserven parts de la muralla amb algunes torres quadrades i les edificacions centrals. Des del cim es pot contemplar una esplèndida panoràmica de la demarcació de Tarragona.